Onze werkwijze

Werving

Voordat een opdracht wordt verleend aan Hoenen Recruitment Services, wordt eerst een uitgebreid intake-traject doorlopen met de opdrachtgever. Organisatie en functie worden in kaart gebracht. Daardoor ontstaat een compleet beeld van zowel de organisatie als van de vacante functie.

Alle noodzakelijke competenties worden besproken en vastgelegd. Niet alleen opleiding en werkervaring zijn van belang voor de succesvolle invulling van de functie. Ook eigenschappen als sociale en communicatieve vaardigheden, inspirerend leiderschap, het vermogen tot samenwerken, het presteren onder druk en het kunnen functioneren binnen de cultuur van een organisatie zijn essentieel.
In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens de methode van werving vastgesteld.

File search

Ons bestand bestaat uit kwalitatief hoogwaardige, actieve kandidaten, die werkzaam zijn in diverse functies. Dit bestand groeit dagelijks. Voordat wij een procedure beginnen op basis van bestandsonderzoek, krijgt de opdrachtgever een globale indicatie van het aantal mogelijk geschikte kandidaten.

Advertisement search

Een advertentiecampagne in combinatie met een gericht onderzoek van het kandidatenbestand levert het maximale aantal potentiële kandidaten op. Hoenen Recruitment Services heeft ruime kennis en ervaring in het opstellen van wervende teksten voor personeelsadvertenties. Bovendien verzorgen wij het gehele mediatraject.

Gepresenteerde kandidaten voldoen aan de eisen die eerder door de opdrachtgever in een functieprofiel en een overzicht van gewenste competenties zijn vastgesteld.

Executive search

Ook executive search behoort tot de specialismen van Hoenen Recruitment Services. Voor een specifieke functie zoeken wij binnen relevante marktsegment(en) naar een kandidaat. Daarbij passen wij vanzelfsprekend integere en discrete interview- en wervingstechnieken toe.

Selectie

Op grond van vastgestelde competenties en met behulp van gedegen selectietechnieken beoordeelt Hoenen Recruitment Services kandidaten op functie-inhoudelijk en persoonlijk vlak.

PPA

Een persoonlijke profiel analyse (PPA) is een vast onderdeel van de selectieprocedure. Dit onderzoek geeft een objectief beeld van de gedragskenmerken van een kandidaat. Hoenen Recruitment Services gebruikt de PPA in beginsel ter ondersteuning van de selectieprocedure. Onze consultants zijn gecertificeerd om dit type onderzoek af te nemen en de uitkomsten ervan te beoordelen.

Evaluatietraject

Bij Hoenen Recruitment Services is een opdracht niet afgerond bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Onze dienstverlening gaat door, ook nadat de kandidaat bij de opdrachtgever in dienst is getreden.

Concreet betekent dit dat er op zijn minst drie evaluatiemomenten zijn:

Direct na afronding van de opdracht heeft een eerste evaluatie plaats. Onder meer procedurevoering, samenwerking, kwaliteit en snelheid van werken zijn dan onderwerp van gesprek.

Zes weken na indiensttreding wordt er teruggekoppeld, zowel met de opdrachtgever als met de kandidaat. Het doel hiervan is om een eerste indruk te krijgen van het functioneren van de kandidaat.

Drie maanden na indiensttreding maken wij met zowel opdrachtgever als kandidaat afzonderlijk een afspraak. In een persoonlijk gesprek gaan we dan nog dieper in op bovengenoemde zaken.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in nadere informatie omtrent onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact met ons op (0475 - 338439), mail ons (info@hoenen.nl) of vul het formulier in!

Meer over Hoenen

Over Hoenen
Waarom kiezen voor Hoenen?

Werkwijze:
  • Werving
  • File search
  • Advertisement search
  • Executive search
  • Selectie
  • PPA
  • Evaluatietraject